От известно време се интересувам как мога да направя буквите които показва Gnome по – малки. Опитах с шрифта Arial но определено резултата не ми хареса. Ето защо реших да пробвам шрифтовете с които дойде стария ми Windows 7. Опита беше сполучлив и в тази статия ще Ви разкажа как да подобрите визията на графичната си среда.

Първо трябва Ви работеща инсталация на Windows 7, от която да вземете шрифтовете. Те се намират в C:WindowsFonts . Копирате всички долу изброени шрифтове, или тези които Ви харесват в някаква папка от Windows. Единственото условие е те да са с разширение ttf. Ето и списъка:

vasko@zeropoint:~/fonts$ ls
arialbd.ttf   Candaraz.ttf  courbi.ttf    palai.ttf     tahoma.ttf
arialbi.ttf   comicbd.ttf   couri.ttf     pala.ttf      timesbd.ttf
ariali.ttf    comic.ttf     cour.ttf      segoeprb.ttf  timesbi.ttf
arial.ttf     consolab.ttf  framdit.ttf   segoepr.ttf   timesi.ttf
ariblk.ttf    consolai.ttf  framd.ttf     segoescb.ttf  times.ttf
calibrib.ttf  consola.ttf   Gabriola.ttf  segoesc.ttf   trebucbd.ttf
calibrii.ttf  consolaz.ttf  georgiab.ttf  segoeuib.ttf  trebucbi.ttf
calibri.ttf   constanb.ttf  georgiai.ttf  segoeuii.ttf  trebucit.ttf
calibriz.ttf  constani.ttf  georgia.ttf   segoeuil.ttf  trebuc.ttf
cambriab.ttf  constan.ttf   georgiaz.ttf  segoeui.ttf   verdanab.ttf
cambriai.ttf  constanz.ttf  impact.ttf    segoeuiz.ttf  verdanai.ttf
cambria.ttc   corbelb.ttf   l_10646.ttf   seguisb.ttf   verdana.ttf
cambriaz.ttf  corbeli.ttf   lucon.ttf     seguisym.ttf  verdanaz.ttf
Candarab.ttf  corbel.ttf    micross.ttf   sylfaen.ttf   webdings.ttf
Candarai.ttf  corbelz.ttf   palabi.ttf    symbol.ttf    wingding.ttf
Candara.ttf   courbd.ttf    palab.ttf     tahomabd.ttf

После по някакъв начин тази папка трябва да се озове във вашата домашна директория в Ubuntu. При мен шрифтовете се намират във /home/vasko/fonts .

За да може всички потребители на системата да имат достъп до тези шрифтове трябва да ги копирате в някоя поддиректоря на

/usr/share/fonts/truetype

Тази операция се извършва с root права. Най лесния начин е като стартирате nautilus с администраторски права чрез клавишната комбинация Alt+F2 и в текстовото поле напишете командата:

 gksu nautilus /usr/share/fonts/truetype

После създайте нова папка на това място напр. ms-fonts и в нея копирайте шрифтовете.

Тук внимавайте! Изберете с мишката папката където сте копирали шрифтовете и с десен бутон от контекстното меню дайте „Свойства“, На таба „Права“ трябва да сте раздали правата по този начин както са на картинката. В противен случай ще Ви излизат квадратчета на кирилските букви. Групата на root, както и всички останали потребители трябва да имат достъп до файловете.

След което ще трябва да ребуилдне кеша с шрифтовете. Сиреч да си освежи паметта. Натиснете отново Alt+F2 дайте отметка на „Стартиране в терминал“ и в текстовото поле напишете командата

sudo fc-cache -f -v

Както е показано на снимката.

font rebuild command

Това е вече имате шрифтове, които ще подобрят визията на графичната Ви среда. От менюто изберете Система >> Предпочитания >> Външен вид >> таба Шрифтове, предполагам че менюто е на български език. Подберете шрифтовете така, че визията на Gnome да Ви хареса.

Ето и какъв е моя избор.

Шрифта Sagoe UI също е много четлив и при него ги няма допълните завъртулки както е при англииските букви на Candara.

Трябва да уточня, че горе описаното подобрение не е нарушение от гледна точка на авторското право. Такова може да има, ако ползвате някой шрифт с комерсиални цели. За визуализация и печат няма проблем. Предполагам знаете, че всички PDF документи съдържат в себе си и шрифтовете с които са писани. Именно за това се показват еднакво независимо дали ги четете под Windows с Adobe Reader или под Linux с някои от друг четец. Винаги PDF документите се отпечатват и визуализират еднакво.