Не не се намирате в някой филм на ужасите. Това са обикновенни термини.

Зомби (zombie)
Зомбито е нишка (thread) която е приключила своята работа но процеса който я е създал не е прочел кода и на приключване. В тази ситуация нишката буквално е мърта – приключила си е задачата и не заема процесорно време. Но ядрото не е освободило заеманите от нея системни ресурси, защото никой не е прочел кода на приключване. Докато този код не бъде прочетен ядрото не може да я убие. Ако убиете (или приклячи) процеса притежаващ нишката се унищожава и зомбито.

Демон (deamon, system service)
Така се наричат системните услуги в Линукс и Юникс. Наричат ги демони, защото се стартират заедно със системата и живеят докато не бъде изключен компютъра или не бъдат спрени. Демоните нямат нужда от потребителски интерфейс. Те не правят комуникация с потребителя. Те съществуват, за да изпълняват точно определени задачи. Например Web сървъра Apache се изпълнява като демон. MySQl също. Информация за евентуални проблеми с някой демон се записва в системните дневници.